Arkiv | Synligt lärande RSS for this section

Om det var mitt barns veckobrev

Vi har ju utifrån synligt lärande tanken beslutat att våra veckobrev ska vara framåtsyftande och uppmanat föräldrar till att prata om innehållet i veckobreven med sina barn samt gärna diskutera lärområdena. Vi märker att många gör det och vi upplever att det har god effekt.

När jag har skrivit mina rader om nästa veckas matematik brukar jag alltid läsa det och försöka vara förälder. Veckans inlägg:

Matematiken kommer innehålla en lektion med problemuppgift som uppstart till arbetsområdet Volym. Fråga gärna vilka strategier man kan använda vid problemlösning och hur man bör vara som problemlösare.

Övriga lektioner är riktade mot taluppfattning, vi befäster likhetstecknets betydelse genom att jobba med enkla ekvationer och vi lär varandra, samt tränar på, effektiva räknemetoder. En del träning görs genom Nomp och vid slutet av varje vecka får ni gärna uppmuntra ert barn att se om de har några uppdrag kvar att göra. Precis som lästräning är huvudräkning viktigt att träna på regelbundet så jag rekommenderar er att träna på det hemma också.

Vi upptäckte i veckan att begrepp kopplat till kalendern var svårt för många av eleverna så jag vill även tipsa er om att förse ert barn med en kalender och prata om antal dagar, veckor, månader samt årstider. Påminner er även om att ett armandsur på varje barns arm gör förutsättningarna för att förstå och kunna läsa av klockan betydligt bättre.

Så, om det vore skrivet av mitt barns lärare…

Helt ärligt så skulle jag tycka det var så himla kul. ”Titta här vad det står i veckobrevet! Nu ska vi flytta ut din kalender till köket och börja kolla den varje dag. Kolla här hur man kan veta hur många dagar varje månad har, fram med knogarna. Huvudräkning, vilket tycker du är svårast, vad ska vi träna på? Jag har en rolig app!”

Men det här är ju jag, en nördig mattelärare.

Hur inspirerar jag ”icke mattenördiga” föräldrar till hålla matematiken levande i hemmet?

Matematik som utmanar #SETT2014 #sollentunasett2014

Min presentation som pdf:

SETT14 kopia

Håll tummarna – samtalsvecka väntar

Jag skulle ljuga om jag skrev att det känns hellugnt nu. Om jag skrev att upplägget, innehållet och genomförandet är klockrent. För jag vet inte det, inte än.

Men jag vet en sak. Det faktum att vi (elever och lärare) veckorna innan sportlovet har förberett samtal som eleverna ska kunna hålla på egen hand har varit mycket värdefullt. För eleverna och för oss lärare.

Vi har haft samtal med varandra om förmågor och kunskaper. Vi har vridit på begrepp. Vi har resonerat kring lärande och trivsel. Jag har haft samtal med elever som jag nu vet att jag behöver hitta nya vägar för att göra deras lärande synligare för dem själva. De har haft stor hjälp av de konkreta kunskapstrapporna vi skapat och som de fyllt i utifrån självskattning och i samtal med lärare. Ett steg på vägen. Jag har också fått gåshud av att höra elever så självklart uttrycka vad de kan och ”det där, det behöver jag träna mer på”.

Hur samtalen nu går, det återstår att se. Att våra elever kan tala för sig, det vet jag. Hoppas bara att alla får ut det de önskar, barn och föräldrar. Håll tummarna!

Jag påminner mig om vinsterna i förarbetet och hoppas på det bästa. När det känns för nervöst tar jag fram härliga elevcitat. Till exempel…

”Yes! Jag kan det här nu. Målet uppnått, jag kunde faktiskt INTE det här innan.”

Kunskapstrappor: under bearbetning

Mina elever har konkreta mål i matematik som ska de ska kunna komma ihåg, förstå samt uppnå inom rimlig tid. Målen satte eleverna upp på utvecklingssamtal i samspel med föräldrar och mentor utifrån mina bedömningar i en matris som jag gjort i Unikum, kopplat till Förstå och använda tal. Bortsett från några enstaka elevers mål är de alltså inom taluppfattningsområdet just nu. Jag har tidigare skrivit om vår ”målvägg” och hur vi vid ett tillfälle innan jul utvärderade resan mot målet, finns att läsa här. Efterhand som jag och elev ser att målet är uppnåt har vi valt ett nytt mål att arbeta mot.

Nu har jag bestämt mig för att skapa kunskapstrappor som eleven ska kunna ha som ett stöd i att se vilka steg mot målet som ligger framför den. Det är egentligen en enkel matris. Jag har valt att ha samma symboler som vi har på vår målvägg för igenkänning och tanken är att eleven färglägger textrutan med grönt om den kan det som står där, som vi gör i matriserna i Unikum. Inspiration till mina kunskapstrappor har jag fått genom twitter och bloggar, ge er ut och inspireras i det utvidgade kollegiet! Bloggar jag följer och rekommenderar finns till höger på förstasidan.

De första kunskapstrapporna jag skapat publicerar jag nu här i syfte att få er återkoppling, hjälp mig att göra dem så bra jag kan. Har jag fått med de mest relevanta kunskapsstegen inom området? Är formuleringen begriplig? Lägga till / ta bort? Var min kritiska vän, tack!

 

 

AddSub10AddSub20 AddSub100 Multiplikation Positionssystemet

IKT hos oss

Ett antal av Sollentunas fantastiska lärare, skolutvecklare och rektorer samlades idag i kommunhuset. Vi, jag och Emily, var ditbjudna för att berätta om hur vi under årskurs 1 och hittills i årskurs 2 arbetat inom följande områden:

  • Lärande i en Google-miljö: sites, docs
  • Digitala verktyg

Jag delar bilder från vår presentation genom länken här under och med er när ni ser dem ska ni ha det som varit och är våra ledord i det här arbetet.

Synlighet, återkoppling och kommunikation!

IKT hos oss

Elevens effektvärde, högt nog?

I augusti när vi satt på föreläsningen Visible learning plus så var ett av områdena vi fick lära oss om att mäta effektvärde i klassrummet. Varje elev har rätt till ett effektvärde över 0.40 på ett skolår. Om man mäter effektvärdet efter ett halvår ska det även då vara över 0,40, eftersom man tenderar att anpassa ”mätverktyget” (diagnosen) till längden på den tid som passerat.

Min tolkning är att tanken inom synligt lärande med att mäta elevernas effektvärde är att se varje elevs progression. Det finns risk att den elev som har goda kunskaper, presterar höga resultat på exempelvis diagnoser, inte har någon vidare kunskapsutveckling. Resultat och måluppfyllelse kan vara höga, men elevens effektvärde lågt. Och tvärtom kan eleven som har låga resultat ha gjort en stor utveckling i sitt lärande och därmed ha ett högt effektvärde. Det vill jag få syn på.

Därför tog jag ett beslut i augusti att mäta elevernas effektvärde utifrån diagnosen Förstå och använda tal. Eleverna fick vid lektionsstart göra diagnosen som är för årskurs 2. Man kan totalt ha 20 poäng på diagnosen och de som hade 15 poäng eller över fick därefter göra diagnosen för årskurs 3. Nu i december fick eleverna göra samma diagnos en gång till så att jag skulle kunna räkna ut effektvärdet på dem individuellt och för gruppen.

Tack vare Google Spreadsheet har jag nu relativt enkelt lyckats ta reda på effektvärdet för mina elever som gjort diagnosen för årskurs 2. Gruppens effektvärde är 1,43 och nedan kan ni se de fantastiska värden elevernas lärande har resulterat i. Det första jag funderar över är såklart hur jag ska göra för de som hamnat under 0.4. Men när någon eller några puschar mig att lyfta blicken och fundera på vad som gjort att flera elever har så höga effektvärden, då väljer jag den vägen först och främst.

Alla elever har rätt att nå kunskapskraven, men det slutar inte där. Varje elev har rätt att nå så långt just den eleven kan!

Titta och njut. I nästa inlägg delar jag med mig av hur jag och mina kollegor organiserat vår matematikundervisning och elevernas lärande inom taluppfattning i höst.

Skärmavbild 2013-12-17 kl. 22.10.02

 

28 samtal på en dag

Jag hade en önskan om att få in ett individuellt samtal med alla mina elever såhär innan jullovet. En avstämning kopplad till deras individuella mål i matematik som de satte upp på utvecklingssamtalet.

  • Vilket mål i matematik har du?
  • Hur går det?
  • Vad känner du att du kan och vad behöver du utveckla?
  • Hur går vi vidare?

På onsdagar träffar jag alla mina elever (76 stycken). För att kunna genomföra så många samtal som möjligt med dem så bestämde jag mig för att gallra bort mina mentorselever som jag träffar något oftare än de andra, de får jag prata med vid övriga tillfällen. Jag bestämde mig också för att arbetsuppgiften för dagen skulle vara självgående vilket innebar att de fick jobba i appen Zcooly Affären 2, enskilt på lärplattorna.

Jag satt i klassrummet med dator, sammanställning av eleverna och deras individuella mål samt olika laborativa material som kunde behövas för att eventuellt förklara eller ”kolla av” en del saker.

Jag kan berätta att den här dagen kom jag trött och omotiverad till jobbet, med en stark längtan efter jullov. Efter att få ha pratat matematik och lärande med 28 kloka elever så var mitt humör helt annorlunda. Vilken häftig upplevelse det är att få höra dem! Några citat:

”Det där kan jag nu!”

”Alltså, jag är rätt bra på dubblorna. Men jag skulle vilja bli helt säker på subtraktion med låga tal. Sådär HELT säker.”

”Jag behöver nog träna lite mer på att skriva räknehändelser, det är lätt att säga dem.”

”Det här har jag tränat på hemma med. Nu ska jag visa att jag lärt mig!”

Även om jag anser mig ha mycket god kunskap om mina elevers förmågor och utvecklingsområden så fick jag också information som jag inte hade tidigare. Jag fick också en klar bild av vilka som är medvetna om och kan sätta ord på sitt lärande och har en förståelse för vad som är nästa steg för dem.

Ett antal elever fick konstaterat att deras mål var uppfyllda och på egen hand eller med mitt stöd komma på ett nytt mål att sikta mot. Många fick flytta sin lilla målskylt ett steg på vår ”kunskapsvägg” och förhoppningsvis har alla en klarare bild av var de befinner sig i sitt lärande kopplat till sin individuella plan.

bild (1)

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

I huvudet på en helt vanlig lärare...

Undervisning i utveckling.

pedagogwera

Upptäckter och lärdomar

Mattefröken

Undervisning och inspiration med matematikfokus!

Sallys äventyr

Vi i klass 3A följer våra resekompisar Sally och Leo på deras resor i världen, samt Billy på hans resor i tiden.

skolfröken fräken

I huvudet på en fröken...

%d bloggare gillar detta: