Att ta sig tid

Nu är vi i mål, nu har vi genomfört VÅRT arbetsområde. Arbetsområdet som eleverna valde och som jag försökt få dem att äga, från början till slut.

Jag skrev i två tidigare inlägg Planera tillsammans och Planeringen fixad om min idé att låta eleverna välja arbetsområde och sätta upp mål för valt arbetsområde. Vi har nu tagit oss igenom detta arbetsområde, som blev Tid, och jag ska försöka dela med mig av hur det blev. Val av arbetsområde och uppsatta mål stod eleverna för, jag såg till att koppla detta till läroplanens förmågor och kunskapskrav. Som vanligt utgick jag också från STL-cirkeln anpassad till matematiken som Annika Agélii Genlot och Sara Penje ligger bakom.

Skärmavbild 2013-03-19 kl. 11.32.38

ELEVERNAS MÅL OCH LGR11

När vi arbetar med tid:

– vill vi komma i kontakt med begreppen sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad, år.

– vill vi veta hur klockor såg ut och användes förr i tiden.

– vill vi lära oss hur man ”läser” klockan.

– vill vi titta på olika sorters klockor.

  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

INSPIRATION OCH FÖRFÖRSTÅELSE

Mycket av inspirationen låg i att få vara med och bestämma samt planera arbetsområdet. Vi tittade även på filmer om tid Kapten Balans och tidsmaskinen, där mötte vi dessutom olika sorters klockor och klockor från förr.

Eleverna fick på vår hemsida svara på frågan ”Vad är tid?” och avsluta meningarna ”På en sekund hinner jag…”, ”På en minut hinner jag…” och ”På en timme hinner jag…”. Deras svar gav mig en tydlig bild av hur väl de förstår begreppen och vilka förkunskaper de har om tid.

MATEMATISKA STRATEGIER / SKRIVANDE

Redan vid arbetet med förförståelsen fick eleverna arbeta med att skriva. När vi arbetade med matematiska strategier så handlade det om att upptäcka den analoga klockan och om att mäta tid.  Den analoga klockan undersökte vi, tränade på med hjälp av appar på lärplattan och gav varandra uppgifter att läsa av olika klockslag med stöd av stenciler.  De fick också i uppgift att göra en film där de skulle förklara hur klockan fungerar. Att mäta tid startade vi upp genom att eleverna fick svara på frågor genom Socrative, som jag skrev om i inlägget Tid att testa nytt med tid. Där fick jag även in möjligheten att se hur väl de förstod vissa begrepp vi arbetat med. Efter att de svarat på frågorna fick de möjlighet att prova på att mäta tid utifrån några av frågorna.

PUBLICERING OCH ÅTERKOPPLING

Allt de skrivit har publicerats på vår hemsida, vi har tittat tillsammans och diskuterat det. Nu när vi avrundade arbetsområdet genom att titta tillbaka på några mål vi satt upp fick de också en skrivuppgift kopplad till det. Nämligen att svara på frågorna ”Vilka olika sorters klockor känner du till?”, ”Hur mätte man tid förr?” och ”Vilka tidsord känner du till?”. När de svarat på frågorna uppmanades de att läsa varandras svar och ge någon återkoppling på det. Jag har också kommenterat elevernas svar på hemsidan.

BEDÖMNING

Vid praktiskt och laborativt arbete med klockan samt mätning av tid har det funnits möjlighet för mig att vara delaktig i elevernas samtal och därav kunna bedömma deras kunskaper. Allt det de skrivit ger mig också en god bild av vad de kan och vad de behöver utveckla.

Jag har fyllt i en matris för hur väl de förstår begrepp kopplat till tid. Eleverna fick själva fylla i en matris för hur väl de kan läsa av klockan.

Vad är tid?

Du kan ge exempel på några matteord som används när man pratar om tid och mäter.

Du kan ge exempel på flera matteord som används när man pratar om tid och mäter tid.

Du kan ge exempel på flera matteord som används när man pratar om tid och mäter tid samt visar att du har förståelse för ungefär hur lång tid respektive ord står för.

Läsa klockan

Du kan läsa av hela klockslag på den analoga klockan.

Du kan läsa av hela och halva klockslag på den analoga klockan.

Du kan läsa av hela och halva klockslag på den analoga klockan. Du kan dessutom läsa av några fler klockslag, exempelvis kvart över tio.

Avslutningsvis känner jag att det är enorm positivt att ta sig tid att tydligt gå igenom och gärna planera ett arbetsområde tillsammans med eleverna. Att kunna inleda lektionen med ”Som ni säkert kommer ihåg så var ett av era mål med det här arbetsområdet att … och för att nå det målet ska vi idag …” motiverar eleverna och jag tror det ger dem en större förståelse för sitt lärande.

Kan tillägga att de flesta eleverna har lärt sig klockan längs vägen (vilket var det de flesta helst av allt ville), några kunde inte det alls tidigare och några har förbättrat sina kunskaper. Att de har fått uppleva tid har också gjort att många nu har en förståelse för begreppen sekund, minut och timme även om det är abstrakt och något vi kommer återkomma till längre fram.

Vi bör ta oss tid att noggrant planera, genomför och utvärdera. Tillsammans!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

I huvudet på en helt vanlig lärare...

Undervisning i utveckling.

pedagogwera

Upptäckter och lärdomar

Mattefröken

Undervisning och inspiration med matematikfokus!

Sallys äventyr

Vi i klass 3A följer våra resekompisar Sally och Leo på deras resor i världen, samt Billy på hans resor i tiden.

skolfröken fräken

I huvudet på en fröken...

%d bloggare gillar detta: